Minsang Sinabi ng Pantas
“above all and above every thing is God,” natutuwa ako na makita ang isang kapatid na nagmamahal, sumisinta pero hindi ipinagpapalit ang tungkulin sa Dios, Huwag ko sana kayo makita na nakahandang bumitaw ng tungkulin dahil sa lalake o babae instead handang iwan ang mga mahal sa buhay dahil sa tungkulin, i dont want to take away the hope which is in you

Advertisements