SUSPINDIDO ANG KLASE NG CASTELLANO ELEMENTARY SCHOOL DITO SA SAN LEONARDO NUEVA ECIJA DAHIL UMABOT NA SA APATNAPUNG BATA ANG NAGPAPAKITA NG SIMTOMAS NG AH1N1 FLU MULA NOONG LUNES.

SOT. LUISA BUIZA/GRADE 1 TEACHER
LUNES IILAN LANG ANG PUMASOK SA KLASE TAPOS NUNG MARTES NAPAG-ALAMAN NA KARAMIHAN SA MGA BATA AY MAY SAKIT NA LAGNAT.

KARAMIHAN SA MGA BATANG MAY LAGNAT NGAYON AY MULA SA KINDERGARTEN, GRADE 2 AT GRADE 5.
DAHIL DITO, NAGING MAS HEALTH-CONSCIOUS NAMAN ANG MGA BATA

SOT. LUISA BUIZA/GRADE 1 TEACHER
UNG MGA BATA ANG NAGSASABI NA B4 CLA MAGRECESS MAGHUHUGAS MUNA DAW CLA NG KAMAY NAGING HEALTH CONCIOUS CLA DAHIL SA H1N1.

KAUGAY NG PAGKAKASAKIT NG MGA BATA AT BILANG PAG-AGAP SA AH1N1 INFECTION, NAMIGAY NA NG MULTIVITAMINS AT ANTIBIOTICS SA MGA MAY LAGNAT ANG LOKAL NA PAMAHALAAN.

Advertisements