ISA SA NAKIKITANG PROBLEMA NGAYON NG MILITAR ANG PAGKAUBOS NG MEDICAL PRACTIONERS NG GRUPO. DAHIL KASI SA HIRAP NG BUHAY, MARAMING MGA SUNDALONG DOKTOR ANG MAS PINIPILING MANGIBANG-BAYAN.

SOT. LTGEN. DELFIN BANGIT/COMMANDING GENERAL OF THE PHILIPPINES AFP
SA KANILANG PAKIKIPAGTUNGGALI SA KANILANG KAAWAY AT SA PAGGAWA NG KANILANG MISSION DAPAT HI LEVEL OF ECCELENCY ANG KANILANG IPINAPAKITA

Advertisements